Thiết kế đồ họa có thể xem là một phần rất rất nhỏ trong công nghệ thông tin đa chiều hiện nay, chỉ  tập trung vào chuyên ngành thiết kế sản phẩm cho in ấn cũng như marketing truyền thông… Tuy nhiên, để thiết kế với công cụ là máy tính công nghệ, ngành này các bạn phải được tiếp xúc nhiều với hệ thống thông tin máy tính, hiểu hơn về cơ chế làm việc của các lọai phần mềm vẽ hoặc thiết kế bản vẽ hình ảnh theo yêu cầu...