Ngân hàng sử dụng vốn phải đối phó với rủi ro thanh khoản hoặc sự ứ đọng vốn ... Như vậy sử dụng vốn là một trong những nghiệp vụ của ngân hàng thương ...