Việc học tiếng Anh chuyên ngành giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc học tiếng Anh, vì phạm vi đã được thu hẹp lại và có thể áp dụng thực tế ngay.