Khóa học dành cho những bạn có mong muốn học Lập trình di động nhưngchưa biết gì về lập trình hoặc chưa vững kiến thức lập trình căn bản.

+ Thời gian ghi danh: 03.09.2018 - 20.09.2018

+ Mật khẩu ghi danh: 123456