An toàn lao động là gì - Là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người.

Bài giảng môn học Vật lý đại cương A2 (dùng cho sinh viên hệ đại học các ngành kỹ thuật)

Mô hình thông tin công trình – BIM. BIM là một công nghệ mới, được ... BIM được ứng dụng trong mọi lĩnh vực của ngành xây dựng từ thiết kế, xây ... Do đó, những khóa học về BIM cần phải được đưa vào trong chương ...

Định nghĩa khái quát và phổ biến trên thế giới: “MT của một vật thể hoặc một sự kiện là tổng hợp các điều kiện bên ngoài có liên quan đến vật thể và sự kiện đó”. Bất cứ một vật thể, một sự kiện nào cũng đều tồn tại và diễn biến trong một MT nhất định..

Công tác thiết kế Kết cấu vừa giữ ổn định cho công trình không bị phá hoại do tác động của các tải trọng trong quá trình làm việc của các cấu ...

Nội dung là kiến thức lý thuyết về quy trình, cách thiết kế, tính toán và cấu tạo các chi tiết một số công trình sử dụng kết cấu thép: Kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng, nhà nhịp lớn. Vận dụng những kiến thức lý thuyết đã học, thực hành thiết kế, tính toán và cấu tạo nhà công nghiệp một tầng bằng thép có cầu trục. Kết quả thể hiện ra thuyết minh và bản vẽ...

Dự toán xây dựng gồm: Dự toán xây dựng công trình và Dự toán gói thầu xây dựng. 2. Dự toán xây dựng công trình gồm 6 nội dung: Chi phí xây dựng, Chi phí ...

Địa chất công trình là ngành học thuộc khoa học trái đất chuyên nghiên cứu thành phần, trạng thái, tính chất vật lý, tính chất cơ học của đất đá nhằm phục vụ ...

Bê tông cốt thép là loại kết cấu chủ yếu trong xây dựng hiện đại. Kiến thức về kết cấu bê tông cốt thép cần thiết cho mọi kỹ sư, cán bộ kỹ thuật xây dựng, ....