Sau khi học xong môn học Tin học đại cương sinh viên có thể thành thạo phần mềm văn phòng Microsoft Office như Word, Excel, PowerPoint.

Quản trị học Trang bị cho sinh viên hệ thống cơ sở lý thuyết cơ bản về quản trị. Cụ thể: • Trình bày được các khái niệm về tổ chức, quản trị và nhà ...

Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước (Văn bản quy ... Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật · Phương pháp và kỹ năng ..

Nguyên lý thống kê & Thống kê ứng dụng

Tài liệu nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khởi tạo doanh nghiệp, hình thành, đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch khởi ...

Vận dụng các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy tích cực tại DLA ... vấn đề, giám sát quá trình làm việc, và hỗ trợ người học đúc kết vấn đề

Thuế là một khoản phí tài chính bắt buộc hoặc một số loại thuế khác áp dụng cho người nộp thuế (một cá nhân hoặc pháp nhân) phải trả cho một tổ chức chính ...

Kế toán ngân hàng: Khái niệm và hệ thống các loại hình ngân hàng, các nguyên tắc hạch toán nghiệp vụ ngân hàng, bộ phận kế toán trong ngân hàng.

Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật; Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;