Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam là khoa học pháp lý cơ sở, là một nội dung quan trọng thuộc học phần bắt buộc Lịch sử nhà nước và pháp luật trong ..

Trình bày được những cơ sở kinh tế - xã hội cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của nhà nước và pháp luật một số quốc gia cổ đại phương Đông (Ai Cập, Lưỡng ...

Luật thương mại quốc tế bao gồm những quy tắc và tập quán phù hợp để thực hiện ... Luật thương mại quốc tế nên được phân biệt với một lĩnh vực rộng hơn...

Luật hành chính là bộ phận luật pháp quản lí hoạt động của các cơ quan hành chính của chính quyền. Hoạt động của cơ quan chính phủ có thể bao gồm việc hoạch định chính sách, xét xử, hoặc thực hiện một chương trình nghị sự về quản lý cụ thể. Luật hành chính được coi là một nhánh của luật công....

Luật cạnh tranh là một đạo luật được ban hành nhằm quy định các hành vi cạnh tranh và các hành vi khác liên quan của thương nhân...

Du lịch Hà Nội luôn là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Hà Nội đứng đầu cả nước về số lượng di tích lịch sử, có thế...

Dưới đây là những bí quyết giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp ứng xử thuyết phục và hiệu quả trong công ty, cuộc sống, gia đình và ngoài xã hội.