Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là việc quản lý một mạng lưới kết nối của các doanh nghiệp tham gia vào việc cung cấp hàng hoá và dịch ...

Ngân hàng trung ương là mắt xích then chốt trong hệ thống tài chính của một đất nước. Nó kiểm soát lượng cung tiền, lãi suất và đồng nội tệ. Ngoài ra, một ...

Kinh tế học kinh doanh là một lĩnh vực trong kinh tế học ứng dụng trong đó sử dụng lý thuyết kinh tế và  phương pháp định lượng để phân tích doanh nghiệp và những yếu tố góp phần vào sự đa dạng của cơ cấu tổ chức và mối quan hệ của các công ty với lao động, vốn, và thị trường...

Đạo đức kinh doanh có tính đặc thù của hoạt động kinh doanh do hoạt động gắn liền với các lợi ích kinh tế, vì thế khía cạnh thể hiện trong ứng xử về đạo đức ...

Trong thực tế xây dựng, có rất nhiều công trình bị lún, sập hư hỏng khi xây dựng trên nền đất yếu do không có những biện pháp xử lý phù hợp, không đánh giá chính xác được các tính chất cơ lý của nền đất. Do vậy việc đánh giá chính xác và chặt chẽ các tính chất cơ lý của nền đất yếu (chủ yếu bằng các thí nghiệm trong phòng và hiện trường) để làm cơ sở và đề ra các giải pháp xử lý nền móng phù hợp là một vấn đề hết sức khó khăn, nó đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa kiến thức khoa học và kinh nghiệm thực tế để giải quyết, giảm được tối đa các sự cố, hư hỏng công trình khi xây dựng trên nền đất yếu.

Cơ học đất nâng cao trình bày các nội dung: Tính chất vật lý của đất, tính thấm nước của đất, xác định độ lún của nền, tính chống cắt của đất, khái niệm về cơ học đất không bão hòa & trạng thái tới hạn của đất...

Phân tích kết cấu. Định nghĩa và mục đích. Từ rất lâu, con người đã biết xây dựng các công trình nhà cửa, đường xá, cầu cống. Mức độ phức tạp của công trình ...

Phương pháp phần tử hữu hạn là phương pháp số gần đúng để giải các bài toán được mô tả bởi các phương trình vi phân đạo hàm riêng trên miền xác định có ...

Động lực học kết cấu là một lĩnh vực cơ học trình bày các lý thuyết, phương pháp phân tích ứng xử động của kết cấu nói chung chịu các tác động như tải trọng, ...