Available courses

Mục tiêu học phần:

Học phần phương pháp nghiên cứu khoa học hướng về việc trang bị cho các học viên cao học và các nghiên cứu sinh những kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học nhằm mục đích nâng cao chất lượng cuả các đề cương và các luận văn tốt nghiệp hệ sau đại học.

+ Kiến thức:

- Trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học: các khái niệm, các loại hình, hình thức, quy trình nghiên cứu, v..v..

- Trang bị kiến thức về các thành phần  của một đề cương nghiên cứu, luận văn tốt nghiệp

+ Kỹ năng:

- Phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập, đồng thời nâng cao kỹ năng viết báo cáo nghiên cứu, kỹ năng thuyết trình, các kỹ năng cần thiết trong nghiên cứu và thực tiễn.

 

- Vận dụng phương pháp NCKH vào đề tài thực hiện, nhất là để xác định đối tượng và khách thể nghiên cứu của đề tài.

- Lựa chọn, xác định; giới hạn đề tài nghiên cứu

- Kỹ năng tìm kiếm tài liệu, trích dẫn và ghi tài liệu tham khảo

- Kỹ năng trình bày đề cương nghiên cứu.

+ Thái độ:

- Hình thành tính trung thực cho người học trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học.

Tài liệu học tập:

10.1. Tài liệu chính:

[1]  Trần Tiến Khải, Phương pháp nghiên cứu kinh tế - kiến thức cơ bản, NXB Lao động Xã hội, 2014.

10.2. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Đình Thọ, Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, NXB Lao Động Xã Hội, 2013.

[2] Ngô Đình Qua, Phương pháp nghiên cứu khoa học, NXB Đại học sư phạm TPHCM, 2013.

[3] C.R. Kothari, Research methodology: Methods and Techniques, New Age International, 2011.

[4] B. Mikkelsen, Methods for development work and research: a new guide for practitioners, European Journal of Development Research, 2005.

[5] S. Kumar, P Phrommathed, Research methodology, Springer, 2005

[6] JC Welman, SJ Kruger, Research methodology for the business and administrative sciences, Oxford University Press, 2001.

[7] DR. Cooper, PS Schindler, Business Research methods, 12th Edition, 2013.


Là khóa học giúp hoàn chỉnh kiến thức chuyên sâu về Tin học văn phòng. Chương trình học uy tín, chất lượng, giúp học viên thành thạo Microsoft Office. Học viên có cơ hội nghề nghiệp rộng mở, ứng dụng nhuần nhuyễn trong học tập và đời sống

+ Thời hạn ghi danh: Unlimited

+ Mật khẩu ghi danh: c**********o

Excel là chương trình xử lý bảng tính nằm trong bộ Microsoft Office của hãng phần mềm Microsoft được thiết kế để giúp ghi lại, trình bày các thông tin xử lý dưới dạng bảng, thực hiện tính toán và xây dựng các số liệu thống kê trực quan có trong bảng từ Excel

+ Thời gian ghi danh: Unlimited

+ Mật khẩu ghi danh: chuacungcap

Cung cấp cho sinh viên có kiến thức và kỹ năng về việc kiểm thử phần mềm, các công đoạn kiểm thử, các loại kiểm thử, công cụ kiểm thử, xây dựng tài liệu kiểm thử, dữ liệu kiểm thử... để đảm bảo rằng dự án phần mềm sẽ chuyển giao cho khách hàng đúng hạn, đúng yêu cầu

+ Thời gian ghi danh: 03.09.2018 - 30.09.2018

+ Mật khẩu ghi danh: khongcomatkhau

Nắm vững các khái niệm căn bản của quá trình thiết cài đặt và triển khai một ứng dụng web trên nền .NET. Thiết  kế và cài đặt một ứng dụng Web hoàn chỉnh bằng HTML, CSS, ASP.NETTriển khai và khai thác ứng dụng Web Service trên internet. 

+ Thời gian ghi danh: 03.09.2018 - 30.09.2018

+ Mật khẩu ghi danh: khongco

Giúp nắm vững phương pháp phân tích và lập trình hướng đối tượng nhằm, cung cấp kỹ năng lập trình hướng đối tượng trên ngôn ngữ C#, nền tảng .NET. Đây là cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức lập trình Winform trên nền tảng .NET.

+ Thời gian ghi danh: 03.09.2018 - 30.09.2018

+ Mật khẩu ghi danh: chuabiet

Sinh viên các Trường học hoặc những người làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và các đối tượng quan tâm đến lập trình bằng ngôn ngữ C++

+ Thời gian ghi danh: 03.09.2018 - 30.09.2018

+ Mật khẩu ghi danh: khongbiet


Khóa học dành cho những bạn có mong muốn học Lập trình di động nhưngchưa biết gì về lập trình hoặc chưa vững kiến thức lập trình căn bản.

+ Thời gian ghi danh: 03.09.2018 - 20.09.2018

+ Mật khẩu ghi danh: 123456

Cung cấp các kiến thức cơ bản về Vecto, tích vô hướng của hai vecto: giá trị lượng giác, các hệ thức lượng giác trong tam giác và giải tam giác, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng: Phương trình đường thẳng, phương trình đường tròn, phương trình đường elip,...

+ Thời gian ghi danh: 03.09.2018 - 10.09.2018

+ Mật khẩu ghi danh: toan10

Củng cố, mở rộng hiểu biết của học sinh về lý thuyết tập hợp đã được học ở các lớp dưới; cung cấp các kiến thức ban đầu về logic và các khái niệm số gần đúng, sai số tạo cơ sở để học tập tốt các phần sau; hình thành khả năng suy luận có lý, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác.

+ Thời gian ghi danh: Unlimited

+ Mật khẩu ghi danh: toan10

Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào với TÂN SINH VIÊN. Tất cả Tân Sinh Viên phải thi tiếng anh đầu vào. Đây là hình thức kiểm tra áp dụng chung với tất cả các bạn sinh viên khi bước chân vào Đại Học. nhằm mục đích phân đúng lớp,đúng mức độ cho sinh viên mới

+ Thời gian ghi danh: Unlimited

+ Mật khẩu ghi danh: tienganhdla